PRIVACY POLICY

นโยบายของทางเรา จะอธิบายนโยบายและขั้นตอนของเราเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลของคุณเมื่อคุณเปิดใช้งาน และบอกคุณเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ และวิธีที่กฎหมายคุ้มครองคุณ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการและปรับปรุงบริการ โดยการใช้บริการ คุณตกลงที่จะเปิดเผยและใช้ข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

การตีความและคำจำกัดความ

การตีความ : คำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ที่มีความหมายกำหนดภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ คำจำกัดความนี้ให้มีความหมายเหมือนกัน ไม่ว่าจะปรากฏในรูปเอกพจน์หรือพหูพจน์

 

คำจำกัดความ : บัญชี หมายถึงบัญชีที่สร้างขึ้นเฉพาะสำหรับคุณเพื่อให้เข้าถึงบริการของเราหรือบางส่วนของบริการของเรา

 

บริษัทในเครือ หมายถึงนิติบุคคลที่ควบคุม ถูกควบคุมภายใต้การควบคุมเดียวกันกับฝ่ายหนึ่ง โดยที่ “การควบคุม” คือการเป็น เจ้าของหุ้น 50% ขึ้นไป ส่วนผู้ถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นๆ ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการอื่น ๆ ..

 

คุกกี้ คือไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์ใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พกพาขนาดเล้ก หรืออุปกรณ์อื่นๆของคุณ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการเข้าดูของคุณบนเว็บไซต์นั้นท่ามกลางการใช้งานที่มากมาย

 

ประเทศ : ประเทศไทย

อุปกรณ์ : อุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถเข้าถึงบริการได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตดิจิทัล

บริการของเว็บไซต์

ผู้ให้บริการ หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล มีหน้าที่ให้ข้อมูลในนามของบริษัท หมายถึง บริษัทบุคคลที่สามหรือบุคคลที่บริษัทว่าจ้างให้ข้อมูลกับคุณ เพื่อให้บริการในนามของบริษัท ให้บริการเพื่อช่วยเหลือในนามบริษัทในการวิเคราะห์วิธีการใช้บริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน หมายถึง ข้อมูลที่เรารวบรวมโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะสร้างขึ้นจากการใช้บริการหรือจากโครงสร้างพื้นฐานของบริการเอง (เช่น ระยะเวลาของการเข้ามาเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์)

เว็บไซต์ที่อ้างอิงจากเว็บไซต์ UFABET : https://www.ufa147.info/

คุณ หมายถึง บุคคลที่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการ หรือบริษัท หรือนิติบุคคลอื่นในนามของบุคคลที่เข้าถึงหรือใช้บริการ ตามความเหมาะสม

การรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ประเภทข้อมูล

 

ข้อมูลส่วนบุคคล

ในขณะที่คุณใช้บริการเว็บไซต์ของเรา เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลหรือระบุข้อมูลบางอย่างแก่ทีมงาน ซึ่งสามารถใช้ติดต่อหรือระบุตัวคุณได้ ข้อมูลระบุตัวตนของคุณและอาจรวมถึงข้อมูลอื่นๆ

– ชื่อและนามสกุล

– หมายเลขเบอร์โทรศัพท์

– ID Line หรือ เป็นข้อมูลอื่นๆ

 

ข้อมูลในการใช้งาน

ข้อมูลในการใช้งานอาจรวมไปถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลของอุปกรณ์ของคุณ (เช่น ที่อยู่ IP) ประเภทเบราว์เซอร์, รุ่นเบราว์เซอร์, หน้าบริการของเราที่คุณเยี่ยมชมข้อมูลใช้งาน, เวลาและวันที่ ที่คุณเยี่ยมชม, เวลาที่ใช้ในหน้าเหล่านั้น, อุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน ตัวระบุข้อมูลการวินิจฉัยอื่น ๆ

เมื่อคุณเข้าถึงบริการโดยผ่านอุปกรณ์มือถือ เราอาจจะรวบรวมข้อมูลบางอย่างของคุณโดยอัตโนมัติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่ ประเภทของอุปกรณ์มือถือที่คุณใช้ ID เฉพาะของอุปกรณ์มือถือของคุณ ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์มือถือของคุณ โทรศัพท์มือถือของคุณ ระบบปฏิบัติการ ประเภทของอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์เบราว์เซอร์มือถือที่คุณใช้ ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน และข้อมูลการวินิจฉัยอื่นๆ เรายังอาจจะรวบรวมข้อมูลที่เว็บไซต์เบราว์เซอร์ของคุณ จะส่งเมื่อตอนที่คุณเยี่ยมชมบริการของเราหรือเมื่อคุณเข้าถึงบริการโดยผ่านอุปกรณ์มือถือของคุณ

 

เทคโนโลยีของการติดตามและคุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีของการติดตามที่คล้ายกันเพื่อติดตามกิจกรรมบนเว็บบริการของเราและจัดเก็บข้อมูลบางอย่างหรือเทคโนโลยีการติดตามที่ใช้ ได้แก่ บีคอน แท็ก และสคริปต์เพื่อรวบรวมและติดตามข้อมูล และเพื่อปรับปรุงและวิเคราะห์บริการข้อมูลของเรารวมไปถึงเทคโนโลยีที่เราใช้ ดังข้อต่อไปนี้

– คุกกี้หรือคุกกี้ของเบราว์เซอร์ : คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่อยู่ในอุปกรณ์มือถือของคุณ คุณสามารถสั่งให้เบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดได้หรือระบุว่าคุกกี้จะถูกส่งไปตอนไหน อย่างไรก็ตาม ถ้าหากคุณไม่ยอมรับคุกกี้ คุณอาจจะไม่สามารถใช้บริการบางอย่างของเราได้ เว้นแต่คุณจะปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ในเว็บไซต์ของคุณเพื่อปฏิเสธคุกกี้ บริการของเรา

– เว็บบีคอน : บางส่วนของในบริการของเราและอีเมลของเรานั้น อาจมีไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่เรียกได้ว่าเว็บบีคอน (หรือเรียกอีกอย่างว่า clear gif แท็กพิกเซล และ gif พิกเซลเดียว) ที่อนุญาตให้บริษัท หรือ นับผู้ใช้ที่เข้าชมหน้าเหล่านั้น หรือเปิดอีเมลและสถิติอื่นๆ ของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง (เช่น การบันทึกความนิยมของส่วนใดส่วนหนึ่งและการตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบและเซิร์ฟเวอร์)คุกกี้สามารถเป็นคุกกี้ “ถาวร” หรือ “เซสชัน” Persistent Cookies ยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์มือถือของคุณเมื่อคุณปิดออฟไลน์ ในขณะที่ Session Cookies จะถูกลบทันทีที่คุณปิดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณนั้น

เราจะใช้ทั้งคุกกี้แบบเซสชันและแบบถาวรเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

 

คุกกี้ที่สำคัญและจำเป็น

ประเภท : คุกกี้เซสชัน

บริหารงานโดย : ทีมงาน

วัตถุประสงค์ : คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นในการให้บริการแก่คุณผ่านเว็บไซต์และเพื่อให้คุณสามารถใช้งานในคุณลักษณะบางอย่างได้นั้น และในการตรวจสอบผู้ใช้และป้องกันการใช้บัญชีผู้ใช้โดยฉ้อฉล หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ บริการที่คุณขอนั้จะไม่สามารถให้บริการได้เลย และเราจะใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อให้บริการแก่คุณเท่านั้น

นโยบายคุกกี้ / ประกาศการยอมรับคุกกี้

ประเภท : คุกกี้ถาวร

บริหารงานโดย : ทีมงาน

วัตถุประสงค์ : คุกกี้เหล่านี้ระบุว่าผู้ใช้นั้นจะยอมรับการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์หรือไม่

 

คุกกี้การทำงาน

ประเภท : คุกกี้ถาวร

บริหารงานโดย : ทีมงาน

วัตถุประสงค์ : คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำตัวเลือกที่คุณเข้าใช้เว็บไซต์ เช่น การจดจำรายละเอียดในการเข้าสู่ระบบหรือการตั้งค่าภาษาของคุณ วัตถุประสงค์ของคุกกี้เหล่านี้คือเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น และเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คุณต้องป้อนค่ากำหนดของคุณใหม่ทุกครั้งที่คุณเข้าใช้เว็บไซต์

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้และตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดไปที่นโยบายคุกกี้หรือส่วนของคุกกี้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทอาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

– เพื่อให้บริการและบำรุงรักษาการให้บริการของเรา รวมถึงตรวจสอบในการใช้งานบริการของเรา

– เพื่อจะจัดการบัญชีของคุณ: เพื่อจะจัดการการลงทะเบียนของคุณในฐานะที่ผู้ใช้บริการ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้สามารถที่จะให้คุณเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของบริการที่มีให้คุณในฐานะผู้ใช้ที่ลงทะเบียน

– สำหรับการปฏิบัติตามสัญญา: การพัฒนา การปฏิบัติตาม และการดำเนินการตามสัญญาในการซื้อผลิตภัณฑ์รายการหรือบริการที่คุณได้ซื้อหรือสัญญาอื่นๆกับเราผ่านบริการ

– ในการติดต่อคุณ: เพื่อติดต่อคุณทางอีเมล หรือโทรศัพท์ หรือSMS หรือรูปแบบอื่นๆ ของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การแจ้งเตือนแบบพุชของแอปพลิเคชันในมือถือเกี่ยวกับการอัปเดตหรือการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันในการทำงาน ผลิตภัณฑ์หรือบริการตามสัญญาที่รวมไปถึงการอัปเดตด้านความปลอดภัย เมื่อมีความจำเป็นหรือสมควรแก่การปฏิบัติ

– เพื่อให้ข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้า บริการ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เรานำเสนอซึ่งคล้ายกับที่คุณได้ซื้อหรือสอบถามไปแล้วนั้น เว้นแต่ว่าคุณจะเลือกไม่รับข้อมูลดังกล่าว

– เพื่อจัดการคำขอของคุณ: เพื่อเข้าร่วมและจัดการคำขอของคุณที่ส่งมาถึงเรา

– สำหรับการถ่ายโอนธุรกิจ: เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประเมินหรือดำเนินการรวบรวมกิจการ การขายกิจการ การปรับโครงสร้าง การปรับองค์กรใหม่ การเลิกกิจการ หรือการขายหรือโอนทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของเรา ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการต่อเนื่องหรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การชำระบัญชี หรือการดำเนินการที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองเกี่ยวกับผู้ใช้บริการของเราอยู่ในทรัพย์สินที่ถ่ายโอน

– เพื่อวัตถุประสงค์อื่น: เราอาจจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อดูวัตถุประสงค์อื่น เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล ระบุแนวโน้มในการใช้งาน การพิจารณาประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายของเรา และเพื่อประเมินและปรับปรุงบริการของเรา ผลิตภัณฑ์ บริการ การตลาด และประสบการณ์เข้าใช้ของคุณ

ข้อควรระวังสำหรับเด็ก

บริการของเราไม่ได้กล่าวถึงใครก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ทางเราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้จากใครก็ตามที่อายุต่ำกว่า 13 ปี หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองและคุณควรทราบว่าบุตรหลานของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา โปรด ติดต่อเรา. หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากใครก็ตามที่อายุต่ำกว่า 13 ปี โดยไม่มีการยืนยันความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะดำเนินการเพื่อลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราหากเราจำเป็นต้องอาศัยความยินยอมจากผู็ปกครองเพราะเป็นพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของคุณและประเทศของคุณต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน เราอาจต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนที่เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลนั้นได้

ลิ้งค์ที่โยงไปยังในเว็บไซต์อื่นๆ

บริการของเรานั้นอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆที่ไม่ได้ดำเนินการโดยเรา หากคุณคลิกที่ลิงค์ของบุคคลที่สาม คุณจะถูกนำไปที่ไซต์ของบุคคลที่สามนั้น เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกไซต์ที่คุณเยี่ยมชม เราไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา และนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวทางการปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ในหน้านี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลหรือประกาศสำคัญเกี่ยวกับบริการของเรา ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ และอัปเดตวันที่ “อัปเดตล่าสุด” ที่ด้านบนสุดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณควรทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลเมื่อมีการโพสต์ในหน้านี้

ติดต่อฝ่ายทางเทคนิค

ที่อยู่ : ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 241330 ประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์ : 093-456-1238

ID Line : @UFA147

เข้าสู่ระบบ