BETTING RULES

กราบเรียน : เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือปฏิเสธและระงับโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ลูกค้าท่านใดก็ตามที่สงสัยว่ามีการโกง แฮ็ค โจมตี จัดการหรือสร้างความเสียหายต่อการดำเนินการเดิมพันตามปกติของผู้ให้บริการ (รวมถึงบริการเดิมพันทางอินเทอร์เน็ต) “การเดิมพันที่ผิดปกติ” ใดๆ จะเป็นโมฆะโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ห้ามใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ “บ็อต” ในบริการเดิมพันทางอินเทอร์เน็ตโดยเด็ดขาด เราจะใช้มาตรการป้องกันและตรวจจับการใช้โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ใช้งานเว็บไซต์ได้ ความพยายามหรือการใช้ปัญญาประดิษฐ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจริงโดยลูกค้าจะนำไปสู่การยุติบัญชีของพวกเขาหรือทำให้การเดิมพันเป็นโมฆะ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา บริษัทของเรามีสิทธิ์ที่จะละเว้นจากการเรียกร้องความรับผิดที่เกี่ยวข้อง

อาจมีบางเหตุการณ์มีกฎที่แตกต่างกันและกฎเหล่านี้แสดงไว้ด้านล่างในกฎการเดิมพันเหตุการณ์และตลาดเฉพาะสำหรับแต่ละเหตุการณ์หรือตลาด และประเภทการเดิมพันในเว็บไซต์นี้ ต่อไปนี้เป็นกฎทั่วไปของการเดิมพันที่ใช้กับเหตุการณ์และตลาด/ประเภทการเดิมพันทั้งหมด ซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติตามอย่างสมบูรณ์ บทบัญญัติและคำจำกัดความที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เผยแพร่ในเว็บไซต์จะใช้บังคับกับกฎและข้อบังคับการเดิมพันเหล่านี้

1. กฎการเดิมพันทั่วไป

1.1. การใช้กฎการเดิมพันทั่วไป – ท่านควรอ่านกฎทั่วไปของการเดิมพันต่อไปนี้ ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้กับกิจกรรม ตลาด และผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เว้นแต่จะใช้กฎเฉพาะชุดเป็นอย่างอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงกฎในที่นี้ และกฎที่แก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้และมีผลผูกพันทันทีที่โพสต์บนเว็บไซต์

1.1.1. เพื่อให้บริการแก่สมาชิกทุกท่าน ทางบริษัทของเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลการเดิมพันที่เป็นประโยชน์ และจะดูแลตลาดด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับประกันความตรงเวลา ความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลการเดิมพัน เช่น วันที่ สถานที่ อัตราต่อรอง ผลการแข่งขัน คะแนน สถานะการแข่งขัน และข้อมูลการเดิมพันอื่นๆ เป็นความรับผิดชอบของสมาชิกในการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวก่อนวางเดิมพัน บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นข้อมูลการเดิมพันดังกล่าว

1.1.2. การใช้ชื่อภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับกิจกรรมหรือทีมบนเว็บไซต์อาจแตกต่างกันไปตามชื่อที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ชื่อไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นหลัก

1.1.3. ข้อมูลการเดิมพันบางอย่างในเว็บไซต์ เช่น คะแนนปัจจุบัน เวลาที่ผ่านไป และฟีดข้อมูลอื่น ๆ ที่จัดหาโดยซัพพลายเออร์บุคคลที่สามอาจไม่ถูกต้องเนื่องจากความล่าช้าของเวลาและเหตุผลอื่น ๆ สมาชิกรับทราบว่าบริษัทไม่รับประกันความตรงเวลา ความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูล และในกรณีนี้ สมาชิกยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดในการพึ่งพาข้อมูลและวางเดิมพัน

1.1.4. เมื่อสมาชิกได้มีการวางเดิมพันและได้รับการยืนยันจากบริษัทแล้ว สมาชิกจะไม่สามารถถอน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดิมพันได้อีกต่อไป

1.1.5. เราจะพิจารณาการยกเลิกผลประโยชน์ภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกการเดิมพัน ยกเลิกการเดิมพันใดๆ ที่วางไว้ และ/หรือระงับบัญชีของสมาชิก: สมาชิกได้วางเดิมพันใน วิธีที่ขัดต่อกฎ สมาชิกได้วางเดิมพันมากกว่าจำนวนสูงสุดที่อนุญาต สมาชิกได้วางเดิมพันที่ผิดพลาดและไม่สมบูรณ์ สมาชิกได้วางเดิมพันโดยที่ข้อมูลการเล่นเกมหรืออัตราต่อรองที่แสดงผิดพลาดเนื่องจากข้อผิดพลาดของมนุษย์หรือข้อผิดพลาดในการส่ง เมื่อดูเหมือนว่าจะมีจำนวนการแพ้หรือชนะที่มากเกินไป เมื่อดูเหมือนว่าจะมีการใช้งานแพลตฟอร์มเกมที่ผิดปกติหรือไม่สม่ำเสมอ; เมื่อบริษัทมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าการเดิมพันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเดิมพันที่ผิดกฎหมาย

1.1.6. ทางบริษัทจะใช้ดุลยพินิจโดยเด็ดขาดในการกำหนดจำนวนการจ่ายเงินสูงสุด สำหรับเกมส์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่มีอยู่ซึ่งกำหนดไว้ ซึ่งจะผูกพันกับสมาชิกโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1.1.7. การเดิมพันออนไลน์ใด ๆ ที่วางไว้ในการเดิมพันสด ในระหว่างการแข่งขันสดจะคงอยู่และถูกตัดสินเมื่อเหตุการณ์เสร็จสิ้นและเมื่อทราบผล แม้ว่าสตรีมจะถูกตัดการเชื่อมต่อด้วยสาเหตุใดก็ตาม อย่างไรก็ตาม หากกรณีนี้อยู่ภายใต้กฎเฉพาะเรื่องการตัดการเชื่อมต่อสำหรับเกมหรือผลิตภัณฑ์เฉพาะ กฎเฉพาะนั้นจะมีผลบังคับใช้

1.1.8. หากมีข้อผิดพลาดหรือการโจมตีความสมบูรณ์ของเกมหรือผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง บริษัทจะมีสิทธิ์ตามดุลยพินิจโดยสมบูรณ์ ในการระงับหรือปิดเกมส์หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เฉพาะเพื่อรักษาความสมบูรณ์ หากสมาชิกสงสัยว่ามีความผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดในระบบ สมาชิกจะต้องหยุดเล่นต่อและแจ้งปัญหากับฝ่ายสนับสนุนสมาชิกของบริษัท ซึ่งจะมีดุลยพินิจเด็ดขาดว่าจะแก้ไขปัญหาหรือไม่ มิฉะนั้น สมาชิกที่เล่นต่อไปจะถือว่ายอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลการเดิมพันของเขา

1.1.9. ตามปกติของธุรกิจเดิมพันออนไลน์ หากบริษัทเชื่ออย่างมีเหตุมีผลว่าการแข่งขัน เหตุการณ์ หรือการแข่งขันได้รับการแก้ไขหรือปลอมแปลง หรือมีการจัดการกลุ่ม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการตกลงหรือระงับการชำระเงินใดๆ ในการเชื่อมต่อนี้ บริษัทอาจใช้ความเชื่อในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลของขนาด ปริมาณ หรือรูปแบบการวางเดิมพันในช่องทางการเดิมพันใด ๆ หรือทั้งหมดของบริษัท ข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับการตีความกฎเหล่านี้จะไม่มีผลเหนือกว่าการตีความของบริษัท

1.1.10. บริษัทจะใช้ดุลยพินิจอย่างสมเหตุสมผลในการจำกัดสมาชิกไม่ให้เข้าร่วมเกม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรืออธิบายเพิ่มเติม ปฏิเสธคำขอของสมาชิกในการเข้าร่วมเกม และ/หรือขับไล่สมาชิกออกจากเกม

1.2. ซอฟต์แวร์และเกมต่างๆ

1.2.1. ทางบริษัทจะไม่รับประกันคุณภาพหรือความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ หรือรับรองว่าซอฟต์แวร์หรือเซิร์ฟเวอร์ปราศจากข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง หรือไวรัส บริษัทจะไม่ยอมรับความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ซอฟต์แวร์หรือจากการสื่อสารหรือข้อผิดพลาดของระบบ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบเกมทั้งหมดออกจากซอฟต์แวร์เพื่อจุดประสงค์ในการแก้ไขจุดบกพร่อง แก้ไขข้อผิดพลาดหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

1.2.2. ทางบริษัทจะให้สิทธิ์ส่วนบุคคลแก่สมาชิก ซึ่งไม่สามารถถ่ายโอนได้ในการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเล่นเกมและวางเดิมพัน แต่ไม่มีการให้หรือโอนความเป็นเจ้าของหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเหนือซอฟต์แวร์ สมาชิกจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและรับความเสี่ยงเต็มที่ในการวางเดิมพันโดยใช้ซอฟต์แวร์ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ในการเชื่อมต่อนี้

1.2.3. ในการใช้ซอฟต์แวร์ของทางบริษัท ห้ามมิให้สมาชิก: ทำซ้ำหรือทำสำเนาซอฟต์แวร์โดยเด็ดขาด มอบหมาย อนุญาตช่วง ให้เช่าหรือโอนสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์ ติดตั้งซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์อื่นหรือทำให้บุคคลอื่นเข้าถึงซอฟต์แวร์ได้ ปกปิด เบลอ หรือลบประกาศใดๆ เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายกรรมสิทธิ์ หรือประกาศที่คล้ายกันออกจากซอฟต์แวร์ เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับที่อาจปรากฏบนซอฟต์แวร์เกี่ยวกับบริษัทหรือผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ ถอดรหัส ถอดแยกชิ้นส่วน แปลย้อนกลับ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ดัดแปลงหรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบจากซอฟต์แวร์ ส่วนใดส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ หรือการคัดลอก ดัดแปลง ถอดความ หรือรวมส่วนใด ๆ ของซอฟต์แวร์ หรือแปลงซอฟต์แวร์หรือส่วนใด ๆ ของซอฟต์แวร์ หรือพยายาม ค้นหาซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์ พยายามข้าม เข้าถึง หรือเข้าสู่ระบบความปลอดภัยของเว็บไซต์หรือบริษัท หรือแทรกแซงในทางใดทางหนึ่งกับซอฟต์แวร์ เกมส์หรือเว็บไซต์

1.3. การเปลี่ยนแปลงในเวลาที่กำหนด

1.3.1. หากการแข่งขันของเกมส์หรือเหตุการณ์เริ่มต้นก่อนเวลาที่กำหนด เฉพาะการเดิมพันที่วางก่อนเริ่มเหตุการณ์ (ไม่รวมการเดิมพันสดที่เราได้ระบุ) จึงจะถือว่าใช้ได้ หากตลาดไม่ปิดหรือระงับในเวลาที่ถูกต้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำให้การเดิมพันทั้งหมดที่วางหลังจากเวลาเริ่มต้นจริงเป็นโมฆะ (ไม่รวมการเดิมพันสดที่เราได้ระบุ)

1.3.2. หากการแข่งขันหรือเหตุการณ์ถูกเลื่อนออกไปในวันที่แตกต่างจากวันที่เริ่มต้นที่เราได้กำหนดไว้ และไม่เสร็จสิ้นภายในวันที่เสร็จสิ้นตามกำหนดการเดิม การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นสำหรับตลาดที่ได้รับการพิจารณาอย่างไม่มีเงื่อนไข

1.3.3. หากแมตช์เกมส์หรืออีเวนต์เริ่มต้นขึ้นแต่ถูกละทิ้งในภายหลังและไม่เสร็จสิ้นภายในวันที่กำหนดเสร็จสิ้นเดิม การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นตลาดที่ได้รับการพิจารณาอย่างไม่มีเงื่อนไข

1.3.4. หากแมตช์เกมส์หรืออีเวนต์ไม่เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนดแต่แรกและผลประกาศโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอีเวนต์นั้นๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าแมตช์นั้นถูกต้องหรือไม่ การตัดสินใจของบริษัทในเรื่องนี้ถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน

1.4. เปลี่ยนสถานที่

1.4.1. หากการแข่งขันถูกกำหนดให้เล่นบนพื้นของทีมเหย้า แต่เล่นบนพื้นของทีมเยือน การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ หากคุณระบุชื่อทีมเหย้าและทีมเยือนระบุผิดในทางกลับกัน หากการแข่งขันถูกกำหนดให้เล่นบนสนามที่เป็นกลางแต่เล่นบนสนามที่ไม่เป็นกลางหรือในทางกลับกัน การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าใช้ได้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

1.4.2. หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่หลังจากตลาดเปิดแล้ว การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าใช้ได้ สิ่งนี้ใช้ได้กับกิจกรรมที่ไม่ใช่ทีมทั้งหมด

1.5. ระยะเวลา

1.5.1. หากมีการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาที่กำหนดของการแข่งขันหรือเหตุการณ์ การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าใช้ได้

1.5.2. เหตุการณ์ใดๆ ในระหว่างช่วงทดเวลาบาดเจ็บหรือช่วงทดเวลาบาดเจ็บจะถือว่าเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดเวลาปกติ (ตัวอย่าง: ประตูที่ทำได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกของการแข่งขันฟุตบอลจะถือว่าได้ประตูใน 45 นาที)

1.6. ผลลัพธ์

1.6.1. เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการชำระราคาตลาด ตำแหน่งโพเดี้ยมจะนับเป็นผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยไม่คำนึงถึงการขาดคุณสมบัติหรือการแก้ไขภายหลังการประกาศ หากไม่มีพิธีบนโพเดียม ผลลัพธ์จะถูกตัดสินตามผลอย่างเป็นทางการของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในเวลาที่ตลาดยุติ โดยไม่คำนึงถึงการตัดสิทธิ์หรือการแก้ไขผลลัพธ์ในภายหลัง มิฉะนั้น หากไม่มีผลอย่างเป็นทางการ ผลจะถูกตัดสินโดยอ้างอิงจากหลักฐานที่มีอยู่ซึ่งทราบในเวลาที่มีการชำระราคา

1.6.2. โดยทั่วไป ตลาดจะถูกตัดสินหลังจากจบกิจกรรมไม่นาน ในกรณีที่ตลาดมีการตัดสินที่ผิดพลาด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกลับการชำระ

1.6.3. หากผลของการแข่งขันหรือเหตุการณ์ไม่แน่นอน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการชำระราคาของตลาดจนกว่าผลลัพธ์จะถูกตัดสินในที่สุด

1.6.4. บริษัทของเราจะไม่ถือเป็นโมฆะหรือคืนเงินเดิมพันที่ตัดสินแล้วเนื่องจากการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ ชื่อทีม หรือรายละเอียดการแข่งขันอื่นใดที่ทำขึ้นเจ็ดสิบสอง (72) ชั่วโมงหลังจากเวลาเริ่มกิจกรรมหรือสำหรับการเดิมพันที่ตัดสินแล้ว ยกเว้น สำหรับแมตช์ที่ไม่มีอยู่จริง

1.6.5. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างผลลัพธ์อย่างเป็นทางการและผลลัพธ์ที่โพสต์บนเว็บไซต์ของบริษัท การอ้างอิงจะต้องทำการอ้างอิงถึงการบันทึกวิดีโอของบริษัทเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้น ๆ เพื่อตัดสินผลลัพธ์ที่ถูกต้อง หากไม่มีการบันทึกวิดีโอ ผลลัพธ์อย่างเป็นทางการที่เผยแพร่ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องสำหรับเหตุการณ์นั้น ๆ จะต้องได้รับการพิจารณาเพื่อตัดสินผลลัพธ์ที่ถูกต้อง หากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการไม่เผยแพร่ผลลัพธ์หรือผลลัพธ์มีความผิดอย่างชัดเจนและชัดเจน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจ/แก้ไขเพื่อตัดสินผลลัพธ์สุดท้าย ทั้งนี้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน

1.6.6. สำหรับวัตถุประสงค์ในการพิจารณาเดิมพันที่ชนะ ผู้ชนะของเหตุการณ์จะถูกกำหนดที่จุดสิ้นสุดของเหตุการณ์ โดยไม่คำนึงถึงการกลับคำตัดสินในภายหลัง หรือผลของการประท้วงหรือการอุทธรณ์ใดๆ

1.7. ตัวจับเวลาถอยหลัง

1.7.1. คุณลักษณะนี้จะใช้ได้ในบางเหตุการณ์เท่านั้น หากมี สมาชิกอาจวางเดิมพันโดยเลือกปุ่ม “ยอมรับการใช้ตัวจับเวลา” บนเมนู การวางเดิมพันแต่ละครั้งโดยใช้การยอมรับตัวจับเวลาจะมีตัวนับเวลาถอยหลังของตัวเองในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หากไม่มีการขัดจังหวะ การเดิมพันที่วางจะได้รับการยอมรับเมื่อสิ้นสุดเวลา หากมีการขัดจังหวะใดๆ เกิดขึ้นก่อนที่เวลานับถอยหลังจะสิ้นสุดลง การเดิมพันที่วางในส่วนนี้จะถือเป็นโมฆะ

1.7.2. ต่อไปนี้จะถือว่าหยุดชะงัก: หากดูเหมือนว่ามีความเป็นไปได้ที่ใบแดงหรือได้รับใบแดงจริง หากมีการลงโทษที่เป็นไปได้หรือมีการให้โทษ หากดูเหมือนว่ามีความเป็นไปได้ที่จะทำประตูได้หรือมีการทำประตูโดยทีมใดทีมหนึ่ง หากมีเหตุการณ์โดยบังเอิญ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความล้มเหลวในอุปกรณ์หรือการสื่อสารโทรคมนาคมใดๆ ที่ขัดขวางการวาง การยอมรับ การบันทึก หรือการแจ้งการเดิมพันที่ถูกต้อง ความล่าช้าหรือการหยุดชะงักในการทำงานหรือการส่งสัญญาณ ความล้มเหลวของสายสื่อสาร

1.7.3. สมาชิกรับทราบว่าคะแนนปัจจุบัน เวลาที่ผ่านไป และข้อมูลอื่น ๆ ที่มีให้บนเว็บไซต์ ในขณะที่มาจากฟีด "สด" ที่จัดทำโดยบุคคลที่สามนั้นอาจมีความล่าช้าและ/หรืออาจไม่ถูกต้อง และการวางเดิมพันใดๆ ข้อมูลนี้เป็นความเสี่ยงของสมาชิกเองทั้งหมด บริษัทให้ข้อมูลนี้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความตรงเวลาของข้อมูลดังกล่าว และไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ (ทางตรงหรือทางอ้อม) ที่สมาชิกได้รับอันเป็นผลมาจากการที่เขาเชื่อมั่นในข้อมูลดังกล่าว

1.8.การจ่ายเงินสูงสุด

1.8.1. วงเงินการจ่ายเงินสูงสุดสำหรับการเดิมพันแบบมิกซ์พาร์เลย์คือ 150,000 ริงกิตมาเลเซีย หากมีการวางเดิมพันมิกซ์พาร์เลย์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาที่มีขีดจำกัดการจ่ายเงินสูงสุดที่แตกต่างกัน ขีดจำกัดสูงสุดต่ำสุดจะถูกนำไปใช้

1.8.2. ขีดจำกัดการจ่ายเงินสูงสุดทั้งหมดยังใช้กับกลุ่มสมาชิกที่แสดงร่วมกัน ในคอนเสิร์ต หรือในฐานะกลุ่ม/ซินดิเคทที่จัดตั้งขึ้น และผู้ที่เดิมพันในชุดค่าผสมของการเลือก รวมถึงที่วางเดิมพันเป็นชุด ในราคาที่หลากหลาย เป็นเวลาหลายวันโดยใช้บัญชีที่แตกต่างกัน

1.8.3. หากบริษัทพบเหตุผลใด ๆ ที่เชื่อได้ว่ามีการวางเดิมพันจำนวนหนึ่งในลักษณะที่ระบุไว้ในย่อหน้าก่อนหน้านี้ การจ่ายเงินรวมของการเดิมพันทั้งหมดรวมกันจะถูกจำกัดการจ่ายเงินสูงสุดเพียงครั้งเดียว การจ่ายเงินสูงสุดครั้งเดียวนี้จะโอนเข้าบัญชีของสมาชิกที่วางเดิมพันครั้งแรกในชุดการเดิมพัน

1.8.4. การจ่ายเงินสูงสุดจะแสดงเป็น MYR Ringgit หากวางเดิมพันในสกุลเงินอื่น การจ่ายเงินจะถูกแปลงโดยใช้อัตราการแปลงสกุลเงินเริ่มต้นของระบบในวันที่ชำระเงินเดิมพัน

2. กฎตลาด (ประเภทการเดิมพัน) กฎทั่วไป

2.1.1.1. Outright หมายถึงการเดิมพันผู้ชนะในกิจกรรม การแข่งขัน หรือทัวร์นาเมนต์

2.1.1.2. อันดับเอาท์ไรท์ หมายถึง การเดิมพันผู้เข้าแข่งขันที่เข้าสู่ตำแหน่งที่กำหนดในกิจกรรม การแข่งขัน หรือทัวร์นาเมนต์ จำนวนตำแหน่งที่จ่ายในฐานะผู้ชนะจะระบุไว้ในชื่อตลาด

2.1.1.3. หากผู้แข่งขัน/ผู้เล่นไม่เริ่มกิจกรรม การแข่งขัน หรือทัวร์นาเมนต์ การเดิมพันเอาท์ไรท์ทั้งหมดของผู้แข่งขัน/ผู้เล่นนั้นจะถือเป็นโมฆะ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกฎการเดิมพันกีฬาเฉพาะ

2.1.1.4. หากมีผู้ชนะตั้งแต่สองคนขึ้นไป หรือมีการประกาศ "เดดฮีต" ในตลาดเอาท์ไรท์ใดๆ อัตราจ่าย (หักเงินเดิมพัน) จะถูกหารด้วยจำนวนผู้ชนะและตัดสินตามนั้นด้วยเงินเดิมพันคืน

ตัวอย่าง สำหรับลูกค้าสอบถามว่า ENGLISH PREMIER LEAGUE - Top Goalscorer มีผู้ทำประตูสูงสุด 2 คน บริษัทจะคำนวณการจ่ายเงินอย่างไรการจ่ายเงินจะเป็น: เงินเดิมพัน/ผู้ชนะ x(ราคาต่อรอง-1) = การจ่ายเงิน (หากผู้ทำประตูสูงสุดมีมากกว่า 2 คน = เงินเดิมพัน/ (จำนวนคน)

ตัวอย่างเช่น:พรีเมียร์ลีกอังกฤษ - ผู้ทำประตูสูงสุดดิมิทาร์ เบอร์บาตอฟ 1.40คาร์ลอส เตเบซ 3.50ถ้าฉันวางเดิมพัน 100 ที่ Dimitar Berbatov ด้วยอัตราต่อรอง 1.40หากผู้ทำประตูสูงสุดมี 2 คนการจ่ายเงินของฉันจะเป็น: = เงินเดิมพัน 100/2 x (Odds - 1) = 20ถ้าฉันวางเดิมพัน 100 ที่ Carlos Tevez ด้วยอัตราต่อรอง 3.50หากผู้ทำประตูสูงสุดมี 2 คนการจ่ายเงินของฉันจะเป็น:= เงินเดิมพัน 100/2 x (Odds - 1) = 125

2.1.1.5. คำว่า “ผู้เล่นอื่น ๆ” ( หมายถึง ทีมอื่น ๆ ฯลฯ ) หมายถึงผู้แข่งขันทั้งหมดที่ไม่มีชื่อในตลาด

2.1.2.มันนี่ไลน์

2.1.2.1 มันนี่ไลน์ (Moneyline) หมายถึง การเดิมพันผู้แข่งขันหรือทีมหนึ่งเพื่อเอาชนะอีกทีมหนึ่งในการแข่งขันหรืออยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าในการแข่งขันแมตช์การแข่งขัน กฎ Moneyline ที่เหลือกำหนดไว้ในกฎการเดิมพันเหตุการณ์เฉพาะ

2.1.2.2 คำว่า "สนาม" หมายถึงผู้แข่งขันทั้งหมดนอกเหนือจากผู้แข่งขันที่มีชื่ออยู่ในการจับคู่มันนีไลน์

2.1.3.แฮนดิแคป (HDP) & แฮนดิแคปครึ่งแรก

2.1.3.1. แฮนดิแคปหมายถึงการเดิมพันเมื่อผู้แข่งขันหรือทีมใดทีมหนึ่งได้รับการออกตัวก่อนเสมือน (นำอย่างมีประสิทธิภาพโดยการออกตัวก่อนนั้นก่อนที่เหตุการณ์จะเริ่มต้นขึ้น) ผู้ชนะคือผู้แข่งขันหรือทีมที่มีคะแนนดีกว่าหลังจากเพิ่มแฮนดิแคปที่กำหนดในผลลัพธ์ กฎแฮนดิแคปที่เหลือกำหนดไว้ในกฎการเดิมพันเหตุการณ์เฉพาะ

2.1.3.2. แฮนดิแคปครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันทีมที่มีคะแนนดีกว่าหลังจากเพิ่มแฮนดิแคปที่กำหนดให้กับผลลัพธ์ของครึ่งแรกของการแข่งขัน

2.1.4.สูง/ต่ำ (OU) & สูง/ต่ำ ครึ่งแรก

2.1.4.1. สูง/ต่ำ หมายถึงการเดิมพันที่กำหนดโดยจำนวนคะแนนทั้งหมด (ประตู เกม ฯลฯ) ในผลลัพธ์สุดท้ายของการแข่งขัน หากผลรวมมากกว่าสูง/ต่ำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ผลลัพธ์ที่ชนะคือสูง หากผลรวมน้อยกว่าเส้นสูง/ต่ำที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ชนะคือต่ำกว่า

2.1.4.2. สูง/ต่ำ ครึ่งแรก หมายถึงการเดิมพันที่กำหนดโดยจำนวนแต้มรวมในผลลัพธ์ของครึ่งแรกของการแข่งขัน หากผลรวมมากกว่าสูง/ต่ำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ผลลัพธ์ที่ชนะคือสูง หากผลรวมน้อยกว่าเส้นสูง/ต่ำที่กำหนดไว้ ผลลัพธ์ที่ชนะคือต่ำกว่า

2.1.5.คี่/คู่ (OE) และคี่/คู่ครึ่งแรก

2.1.5.1. คี่/คู่ หมายถึงการเดิมพันที่กำหนดโดยว่าจำนวนคะแนนรวม (ประตู เกม ฯลฯ) ในผลลัพธ์สุดท้ายของการแข่งขันเป็นเลขคี่หรือคู่

2.1.5.2. คี่/คู่ครึ่งแรก หมายถึง การเดิมพันที่กำหนดโดยว่าจำนวนแต้มรวมเมื่อสิ้นสุดครึ่งแรกของการแข่งขันเป็นเลขคี่หรือคู่

2.1.5.3. การเดิมพันครึ่งแรกจะเป็นโมฆะหากเหตุการณ์ถูกยกเลิกก่อนสิ้นสุดครึ่งแรก แต่ถ้าเหตุการณ์ถูกยกเลิกหลังจบครึ่งแรก การเดิมพันครึ่งแรกทั้งหมดจะถือว่าใช้ได้2.1.6.ทีมเดี่ยว คี่/คู่

2.1.6.1. Single Team Odd/Even หมายถึงการเดิมพันเพื่อทายว่าคะแนนเต็มเวลาของทีมใดทีมหนึ่งในการแข่งขันจะเป็นเลขคี่หรือคู่

2.1.6.2. การต่อเวลาพิเศษใด ๆ ที่เพิ่มเข้ามาในการแข่งขันจะไม่ถูกนับเพื่อจุดประสงค์ในการพิจารณาคะแนนเต็มเวลาของทีมใดทีมหนึ่ง

2.1.7.จับคู่ครึ่งเวลา/เต็มเวลา คี่/คู่

2.1.7.1. การแข่งขันแบบครึ่งเวลา/เต็มเวลา คี่/คู่ หมายถึง การเดิมพันเพื่อทายว่าผลการแข่งขันครึ่งเวลาและเต็มเวลาของการแข่งขันเป็นคี่และคี่ตามลำดับ คี่และคู่ คู่และคี่ หรือคู่และคู่

2.1.7.2.มีสี่ (4) ตัวเลือกในการเดิมพัน:
คี่/คี่ , คี่/คู่ , คู่/คี่ , คู่/คู่

2.1.7.3. สำหรับประเภทการเดิมพันนี้ การต่อเวลาพิเศษใดๆ ที่เพิ่มเข้ามาจะไม่ถูกนับเพื่อจุดประสงค์ในการตัดสินผลการแข่งขันแบบเต็มเวลา

2.1.8.มิกซ์พาร์เลย์

2.1.8.1. มิกซ์ พาร์เลย์ หมายถึง การเดิมพันสองตัวเลือกหรือมากกว่ารวมกันเป็นการเดิมพันครั้งเดียว หากการเลือกทั้งหมดควรชนะ พาร์เลย์จะชนะและจะจ่ายตามอัตราต่อรองรวมของสองตัวเลือกหรือมากกว่า หากการเลือกหนึ่งรายการ (หรือมากกว่า) ไม่ชนะ พาร์เลย์จะแพ้ หากการเลือกหนึ่งรายการ (หรือมากกว่า) ควรเลื่อนออกไป อัตราต่อรองสำหรับการเลือกนั้นจะเปลี่ยนกลับเป็นอัตราต่อรอง 1.00

2.1.8.2. ในระหว่างมิกซ์พาร์เลย์สด หากการเดิมพันใดๆ ในรายการที่เลือกถูกปฏิเสธ อัตราต่อรองพาร์เลย์จะได้รับการประเมินที่ [1.00]

2.1.8.3. โปรดดูที่ “วิธีใช้” ในหน้าการเดิมพันแบบมิกซ์พาร์เลย์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

2.1.8.4. ทริกซี่ประกอบด้วย 4 เดิมพันที่เกี่ยวข้องกับ 3 ตัวเลือกในเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน 3 ดับเบิลและ 1 เทรเบิล การเลือกที่ชนะสองครั้งใด ๆ รับประกันผลตอบแทน หาก 2 ตัวเลือกใดของคุณชนะ 1 ในการเดิมพันคู่จะให้ผลตอบแทน หากการเลือกของคุณชนะทั้ง 3 รายการ คู่ผสมทั้ง 3 รายการและเสียงแหลมจะให้ผลตอบแทน หากการเลือกหนึ่งรายการ (หรือมากกว่า) ควรเลื่อนออกไป อัตราต่อรองสำหรับการเลือกนั้นจะเปลี่ยนกลับเป็นอัตราต่อรอง 1.00

2.1.8.5. แยงกี้ประกอบด้วย 11 เดิมพันที่เกี่ยวข้องกับ 4 ตัวเลือกในเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน 6 ดับเบิล 4 ทรีเบิล และ 1 สี่เท่า การเลือกที่ชนะสองครั้งใด ๆ รับประกันผลตอบแทน หากการเลือก 2 รายการของคุณชนะ 1 ในสองเท่าจะให้ผลตอบแทน หากการเลือก 3 รายการใดชนะ การเดิมพันแบบดับเบิ้ล 3 รายการและการเดิมพันแบบสามรายการ 1 รายการจะให้ผลตอบแทน หากการเลือกทั้ง 4 รายการชนะ 6 ชุดคู่ 4 ชุด 4 ชุด และชุด 4 ชุดจะได้รับผลตอบแทน หากการเลือกหนึ่งรายการ (หรือมากกว่า) ควรเลื่อนออกไป อัตราต่อรองสำหรับการเลือกนั้นจะเปลี่ยนกลับเป็นอัตราต่อรอง 1.00

2.1.8.6. ชาวแคนาดาประกอบด้วย 26 เดิมพันที่เกี่ยวข้องกับ 5 ตัวเลือกในเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน 10 คู่, 10 ชุดสามเท่า, 5 ชุดสี่เท่า และ 1 ชุดห้าเท่า การเลือกที่ชนะสองครั้งใด ๆ รับประกันผลตอบแทน หากการเลือก 2 รายการของคุณชนะ 1 ในสองเท่าจะให้ผลตอบแทน หากการเลือก 4 รายการใดชนะ การเดิมพันแบบดับเบิ้ล 6 รายการ การเดิมพันแบบสามเท่า 4 รายการ และแบบสี่เท่าจะให้ผลตอบแทน หากการเลือกทั้ง 5 ชุดชนะ 10 ชุดคู่ 10 ชุด 10 ชุด 4 ชุด 5 ชุด และชุด 5 ชุด 5 ชุดจะให้ผลตอบแทน หากการเลือกหนึ่งรายการ (หรือมากกว่า) ควรเลื่อนออกไป อัตราต่อรองสำหรับการเลือกนั้นจะเปลี่ยนกลับเป็นอัตราต่อรอง 1.00

ตัวอย่าง: ถ้าลูกบอลหมายเลข 07, 13 และ 20 ถูกดึงออกมาแล้ว และผลรวมของลูกบอลเหล่านี้คือ 40 40 เป็นเลขคู่ นั้นคือการเดิมพัน “แบบคู่ (FT)” จึงชนะ3.28.3.5. Warrior จะเปรียบเทียบการจับลูกบอลที่สองหรือลูกบอลที่สาม

3.28.3.5.1. เกมจะต้องจับลูกบอลสามลูกนั้น เกมนี้จะเริ่มด้วยการจับบอลลูกที่ 1 และเล่นโดยการเปรียบเทียบลูกบอลที่จะจับมาลูกที่ 2 กับบอลที่จะจับมาลูกที่ 3 โดยลูกที่จับได้นั้นจะต้องจำนวนสูงสุดถึงจะถือว่าชนะ

3.28.3.5.2. เลข 1 จะเป็นเลขต่ำสุด และเลข 75 จะเป็นเลขที่สูงที่สุด

3.28.3.5.3. บริษัทจะทำการเสนออัตราต่อรองสำหรับการเดิมพันของประเภทนี้ก่อนที่จะมีการจับบอลลูกแรก โดยผู้เล่นสามารถที่จะวางเดิมพันได้ตลอดเวลา แต่ก่อนที่จะทำการจับบอลลูกแรกนั้น ตัวอย่าง: หากลูกที่ 2 ที่จะจับออกมาเป็นหมายเลข 45 และลูกที่ 3 ที่จับออกมาเป็นหมายเลข 60 ผู้เล่นที่เดิมพันลูกที่ 3 ก็จะชนะเกม

3.28.4.เกมวิ่ง

3.28.4.1. มีประเภทการเดิมพัน6ประเภทสำหรับประเภทการเดิมพัน:A. คี่หรือคู่ถัดไปB. ถัดไปสูงหรือต่ำค. สูงหรือต่ำถัดไปง. นักรบE. คอมโบถัดไปฉ.วงล้อตัวเลข

3.28.4.2.คี่หรือคู่ถัดไป

3.28.4.2.1. หลังจากจับลูกบอลแต่ละลูกแล้วนั้น ทางบริษัทจะทำการเสนออัตราต่อรองว่าลูกบอลที่จับได้ต่อไปจะเป็นเลข “คี่” หรือ “คู่” ผู้เล่นจะสามารถวางเดิมพันได้ตลอดเวลาหลังจากเริ่มเกมแล้ว หลังจากเล่นนั้นเกมจะจบลงเมื่อมีการจับลูกบอลตามจำนวนที่กำหนดโดยจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

3.28.4.3.สูงหรือต่ำถัดไป

3.28.4.3.1. หลังจากจับลูกบอลแต่ละลูกแล้ว บริษัทจะเสนออัตราต่อรองว่าลูกบอลถัดไปที่จับจะเป็น “สูง” หรือ “ต่ำ” ผู้เล่นนั้นจะสามารถวางเดิมพันได้ตลอดเวลาหลังจากที่ทำการเริ่มเล่นเกมแล้ว ลูกบอลหมายเลข 1 ถึง 37 ถือว่า “ต่ำ”ลูกบอลหมายเลข 38 ถึง 75 ถือว่า “สูง”เกมจะจบลงเมื่อมีการจับลูกบอลตามจำนวนที่กำหนดโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

3.28.4.4.สูงหรือต่ำถัดไป

3.28.4.4.1. หลังจากจับลูกบอลแต่ละครั้งแล้วนั้น ทางบริษัทจะเสนออัตราต่อรองว่าลูกบอลที่จับในครั้งต่อไปจะมีหมายเลขสูงหรือหมายเลขต่ำกว่า ที่ผู้เล่นจะสามารถวางเดิมพันได้ตลอดเวลาหลังจากได้เริ่มเล่นเกมแล้ว เกมจะจบลงเมื่อมีการจับลูกบอลตามจำนวนที่กำหนดโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

3.28.5. Warrior เมื่อเปรียบเทียบการจับบอลลูกที่สองหรือบอลลูกที่สาม

3.28.5.1. เกมนี้จะต้องทำการจั่วลูกบอลทั้งหมดสามลูก เพื่อที่จะทำการเริ่มเกมด้วยการจับบอลหลังจากบอลลูกที่ 1 และเล่นโดยการจะเปรียบเทียบการจับลูกบอลที่ 2 กับการจับลูกบอลที่

3.28.5.1.1. เลข 1 จะเป็นเลขต่ำสุด และเลข 75 จะเป็นเลขสูงสุด

3.28.5.1.2. บริษัทจะเสนออัตราการต่อรองสำหรับการเกมเดิมพันของประเภทนี้ก่อนที่จะมีการจับบอลลูกแรก ผู้ที่จะทำการเล่นสามารถวางเดิมพันได้ตลอดเวลา แต่ก่อนถึงการดึงบอลลูกแรกตัวอย่าง: หากลูกที่ 2 ที่จับออกมานั้นได้เป็นหมายเลข 45 และลูกที่ 3 ที่จับออกมาได้เป็นหมายเลข 60 ผู้เล่นที่เดิมพันลูกที่ 3 จะชนะเกม

3.28.6.คอมโบถัดไป

3.28.6.1. หลังจากจับลูกบอลแต่ละลูกแล้วนั้น ทางบริษัทจะเสนออัตราต่อรองว่าลูกบอลถัดไปที่ทำการจับออกมาจะเป็นสูงกับคี่ ต่ำกับคี่ สูงกับคู่ และต่ำกับคู่ ผู้เดิมพันสามารถวางเดิมพันได้ตลอดเวลาหลังจากได้เริ่มเล่นเกม เกมจะจบลงเมื่อมีการจับลูกบอลตามจำนวนที่กำหนดโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทตัวอย่างที่ 1: ลูกบอลหมายเลข 30 จะถูกดึงออกมา ดังนั้นการเดิมพันในครั้ง “ ถัดไป ต่ำหรือคู่ ” จะชนะตัวอย่างที่ 2: ลูกบอลหมายเลข 47 ถูกดึงออกมา ดังนั้น

การเดิมพัน “สูงหรือต่ำ ถัดไป” จะชนะ

3.28.7. วงล้อตัวเลข

3.28.7.1. เกมนี้สามารถเล่นได้โดยการเดิมพันหมายเลขเดียวหรือกลุ่มตัวเลข บริษัทจะเสนออัตราต่อรองก่อนที่จะจับบอลลูกที่ 1 ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันได้ตลอดเวลาหลังจากเริ่มเกม3.28.7.2. ผู้เล่นสามารถเดิมพันได้มากกว่าหนึ่งหมายเลขและมากกว่าหนึ่งกลุ่ม

3.28.7.3. ผู้เดิมพันสามารถเห็นอัตราเดิมพันที่เสนอจากหมายเลขเดียวที่วางอยู่ข้างหมายเลขแต่ละลูก

3.28.7.4.ผู้เล่นสามารถเดิมพันได้หลายกลุ่มตัวเลข

3.28.7.4.1.ประเภทการเดิมพันห้า (5) ตัวเลขนี่คืออัตราเดิมพันที่เสนอให้เดิมพันในกลุ่มที่มี 5 หมายเลขซึ่งเรียงกันในแนวนอน เหล่านี้คือกลุ่มตัวเลขที่มีป้ายกำกับดังนี้:กลุ่ม 1-1 (หมายเลข 1-5), กลุ่ม 1-2 (หมายเลข 6-10), กลุ่ม 1-3 (หมายเลข 11-15), กลุ่ม 1-4 (หมายเลข 16-20), กลุ่ม 1 -5 (เบอร์ตั้งแต่ 21-25), กลุ่ม 1-6 (เบอร์ตั้งแต่ 26-30), กลุ่ม 1-7 (เบอร์ตั้งแต่ 31-35), กลุ่ม 1-8 (เบอร์ตั้งแต่ 36-40), กลุ่ม 1-9 (หมายเลขตั้งแต่ 41-45), กลุ่มที่ 1-10 (หมายเลขตั้งแต่ 46-50), กลุ่มที่ 1-11 (หมายเลขตั้งแต่ 51-55), กลุ่มที่ 1-12 (หมายเลขตั้งแต่ 56-60), กลุ่มที่ 1-13 (หมายเลขที่ ตั้งแต่ 61-65) กลุ่มที่ 1-14 (หมายเลขตั้งแต่ 66-70) และกลุ่มที่ 1-15 (หมายเลขตั้งแต่ 71-75)

3.28.7.4.2.ประเภทการเดิมพันสิบห้า (15) หมายเลขนี่คืออัตราเดิมพันที่เสนอให้เดิมพันในกลุ่มที่มี 15 หมายเลข ทั้งในแถวหรือในคอลัมน์ตามรูปแบบ

3.28.7.4.2.1 นี่คือประเภทการเดิมพัน 15 หมายเลขซึ่งอยู่ในแถวที่มีป้ายกำกับว่า:กลุ่ม 2-1 (หมายเลขตั้งแต่ 1-15), กลุ่ม 2-2 (หมายเลขตั้งแต่ 16-30), กลุ่ม 2-3 (หมายเลขตั้งแต่ 31-45), กลุ่ม 2-4 (หมายเลขตั้งแต่ 46-60) และกลุ่ม 2-5 (หมายเลขตั้งแต่ 61-75)

3.28.7.4.2.2 นอกจากนี้ ยังเป็นประเภทการเดิมพัน 15 หมายเลข ซึ่งอยู่ในคอลัมน์ที่มีป้ายกำกับว่า:กลุ่ม 4-1 (หมายเลข 1,6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71), กลุ่ม 4-2 (หมายเลข 2, 7, 12, 17 , 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57, 62, 67, 72), กลุ่ม 4-3 (หมายเลข 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58, 63, 68, 73), กลุ่ม 4-4 (หมายเลข 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69, 74) และกลุ่ม 4-5 (หมายเลข 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75).

3.28.7.4.3.ยี่สิบห้า (25) – ประเภทการเดิมพันตัวเลขนี่คืออัตราเดิมพันที่เสนอให้เดิมพันในกลุ่มที่มี 25 หมายเลข เหล่านี้คือกลุ่มตัวเลขที่มีป้ายกำกับดังนี้:กลุ่ม 3-1 (หมายเลขตั้งแต่ 1-25), กลุ่ม 3-2 (หมายเลขตั้งแต่ 26-50) และกลุ่ม 3-3 (หมายเลขตั้งแต่ 51-75)

3.28.8.กฎเพิ่มเติม3.28.8.1. ลูกบอลที่ดึงออกมาจากเครื่องบิงโกจะถูกอ่านโดยตัวเครื่องสแกนอัตโนมัติ บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมและระมัดระวังในส่วนที่เกี่ยวกับความถูกต้องของเครื่องที่สแกน แม้จะมีขั้นตอนและข้อควรระวังดังที่กล่าว คุณต้องยอมรับว่าธรรมชาติของเกมนั้นดำเนินไปอย่างรวดเร็วและต้องอาศัยผลลัพธ์ที่รวดเร็วจากเครื่องที่สแกนอัตโนมัติ ดังนั้น ในกรณีระยะไกลของความแตกต่างระหว่างหมายเลขบอลที่แสดงบนวิดีโอสตรีมมิ่งและหมายเลขบอลที่เครื่องสแกนอัตโนมัติอ่านได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพึ่งพาเครื่องสแกนอัตโนมัติเป็นผลลัพธ์สุดท้าย คุณต้องยอมรับว่าการตัดสินใจของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลลัพธ์ในเรื่องนี้

3.28.8.2. เกมการแข่งขันทั้งหมดจะถูกตัดสินหลังจากการจับลูกบอลแต่ละครั้ง

3.28.8.3. คุณควรรับทราบตามการตัดสินใจและดุลยพินิจของบริษัทแต่

เพียงผู้เดียว บริษัทมีสิทธิ์โดยสมบูรณ์ในการเปลี่ยนแปลง , ยกเลิก , ระงับ , ลบ , แก้ไข หรือเริ่มเกมใหม่ หรือปฏิเสธหรือยกเลิกการเดิมพันใด ๆ ด้วยเหตุผลของเหตุการณ์ได้โดยบังเอิญ ในการกระทำของสงคราม , ภัยธรรมชาติ , ไฟฟ้าดับ , ข้อความผิดพลาดของมนุษย์หรือความผิดพลาดหรือความประมาทโดยพนักงานของบริษัทที่ได้ละเมิดมาตรฐานการทำงานในอุตสาหกรรม , ซอฟต์แวร์การทำงานที่ผิดปกติ และเหตุการณ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันนั้น คำสั่งการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน

3.28.9.ตัวจับเวลาการเดิมพัน

3.28.9.1. ตัวจับเวลาการเดิมพันจะแสดงระยะเวลาที่ผู้เล่นจะสามารถวางเดิมพันได้ จะมีตัวจับเวลาในการเดิมพันจะแสดงให้เห็นเป็นภาพกราฟิกในเหตุการณ์ปัจจุบัน และระยะเวลาของตัวจับเวลาการเดิมพันนั้นจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทแต่เพียงทางเดียว ซึ่งการเดิมพันใดๆนั้น ที่จะวางก่อนหมดเวลาการเดิมพันจะได้รับการยอมรับและถือว่าใช้ได้ และผู้เล่นจะไม่ได้รับอนุญาตให้วางเดิมพันหลังจากที่จะหมดหมดเวลาในการเดิมพัน การวางเดิมพันหลังจากที่จะสิ้นสุดระยะเวลาในการเดิมพันจะถือว่าไม่มีผลในการเดิมพันหรือเป็นโมฆะ

3.28.9.2. ผู้เล่นจะรับทราบว่าในขณะที่บริษัทใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าตัวจับเวลาการเดิมพันมีความแม่นยำได้ตลอดเวลา และตัวจับเวลาการเดิมพันอาจยังคงหยุดชะงัก และการเชื่อมต่อล่าช้า และปัญหาทางเทคนิคอื่นๆ การเดิมพันใด ๆ หรือการเดิมพันทั้งหมดที่จะใช้ตัวจับเวลาการเดิมพันนั้นถือว่าเป็นความเสี่ยงของผู้เล่นเอง และทางบริษัทจะมีการตัดสินใจถึงขั้นสุดท้ายในการที่จะยอมรับหรือจะปฏิเสธการเดิมพันดังกล่าวนั้น

3.28.10.คุณลักษณะตารางของคะแนน

3.28.10.1. ตารางของคะแนนของเกมตัวเลขเป็นคุณลักษณะที่มีอยู่ในการสตรีมสดและกำหนดได้โดยปุ่มบัตรคะแนน ตารางของคะแนนของเกมตัวเลขจะแทนที่คุณลักษณะผลลัพธ์ของเกมในการสตรีมสด

3.28.10.2. บัตรคะแนนของเกมตัวเลขนี้ที่จะแสดงผลให้สำหรับทุกลูกที่ดึงออกมาจากเครื่องและสำหรับการเดิมพันในทุกประเภทในทุกบัตรคะแนน สำหรับผลลัพธ์ในบอลลูกสุดท้ายนั้น o/u, o/e และ warrior หรือ FT o/e จะมีการปรากฏเมื่อมีการจับบอลลูกที่ 3 ได้และเมื่อวางเมาส์เหนือ ผลลัพธ์ของแต่ละรายการของ “u” หรือ “o” ก็จะแสดงให้เห็นผลที่จะแสดงให้เป็นชุดของตัวเลขที่แสดงหมายเลขลูกบอลที่จับและเกม โดยทำการคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคตัวอย่าง: ผลลัพธ์ของ “44,01234” คือลูกบอลหมายเลข “44” ที่จับมาในเกมหมายเลข “01234”.ฟีเจอร์นี้มีไว้เพื่อใช้ให้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับของผู้เล่นเท่านั้น เพื่อจะช่วยระบุผลของการจับรางวัลในครั้งต่อๆไปที่เป็นไปได้โดยอ้างอิงจากผลของการจับรางวัลครั้งก่อน

3.29. กีฬาโอลิมปิก

3.29.1.ทั่วไป

3.29.1.1. ตลาดทั้งหมดนั้นก็จะถูกตัดสินตามผลไว้อย่างเป็นทางการที่ทำการประกาศไว้โดย IOC

3.29.1.2. และมีพิธีมอบเหรียญเดิมจะเป็นผลอย่างเป็นทางการซึ่งเดิมพันทั้งหมดนั้นก้จะถูกตัดสิน ให้การตัดสิทธิ์หรือการแก้ไขผลของการแข่งขันในภายหลังจะไม่ได้รับการพิจารณาเพื่อวัตถุประสงค์ของการเดิมพันครั้งนี้

3.29.1.3. การเดิมพันทั้งหมดนั้นจะถือว่าใช้ได้หากการแข่งขันหรือว่าเหตุการณ์เสร็จสิ้นแล้วภายในระยะเวลาที่เป็นทางการของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก โดยจะไม่คำนึงถึงเวลาเริ่มต้นจริง (ยกเว้นฟุตบอล) หากการแข่งขันหรือเหตุการณ์ที่ไม่เสร็จสิ้น และไม่มีการให้ผลอย่างเป็นทางการในการเดิมพันทั้งหมดก็จะถือเป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืน

3.29.1.4. การเดิมพันใด ๆ ที่ยอมรับได้โดยมีข้อผิดพลาดหลังจากเหตุการณ์เริ่มต้นจริง (มียกเว้นการเดิมพันสด) จะถือเป็นโมฆะและก็จะได้รับเงินคืน3.29.1.5. หรือหากทีมผู้แข่งขันไม่มีการเริ่มการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดที่วางในการเลือกนั้น (หรือรวมไปถึงตลาดเอาท์ไรท์)

(ชนะเหรียญทอง) จะถือเป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืนอีกถ้า หากทีมที่มีชื่อหรือคู่แข่งในตลาดมันนี่ไลน์ (ตัวต่อตัว) ไม่เริ่มการแข่งขัน ในการเดิมพันทั้งหมดในตลาดนั้นจะถือเป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืน

3.29.1.6. และหากเกิด Dead Heat ในตลาดเอาท์ไรท์ (เพื่อคว้าเหรียญทอง) เงินในการเดิมพันครึ่งหนึ่งก็จะถูกนำไปใช้กับการเลือกที่อัตราในการต่อรองเต็ม และในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งของเงินเดิมพันจะเสียไปนั้น หากเกิด Dead Heat ในตลาดมันนี่ไลน์ (ตัวต่อตัว) ผลลัพธ์ก็จะเสมอกัน และการเดิมพันของผู้แข่งขันทั้งสองนั้นก็จะได้รับเงินคืน

3.29.2.เหรียญโอลิมปิก

3.29.2.1. ตลาดจะทำการนำเสนอตามจำนวนเหรียญรางวัลที่บุคคลหรือประเทศได้รับในการแข่งขันกีฬาในโอลิมปิก 20123.29.2.2. ตลาดเหล่านี้ก้จะอ้างถึงเหรียญทองเท่านั้น และหรือเหรียญรวม (เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงรวมกัน

3.29.2.3. ตลาดทั้งหมดก็จะถูกตัดสินได้โดยตารางเหรียญอย่างเป็นทางการที่ออกมาโดย IOC ทันทีหลังจากที่จบการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อตารางเหรียญรางวัลที่จะไม่ได้รับการพิจารณาเพื่อวัตถุประสงค์ของการเดิมพันนั้น

3.29.3.มันนี่ไลน์

เข้าสู่ระบบ